Vacature Praktisch ingestelde werkvoorbereider / projectleider

Functieomschrijving

De werkvoorbereider / projectleider rapporteert en is verantwoording verschuldigd aan hoofd projecten en verkoop/directie. Je bent verantwoordelijk voor het op de juiste wijze uitvoeren en verwerken van een project. Dit kan ook werk in het buitenland zijn.

Functie-eisen

 • MBO+/HBO werktuigbouw of gelijkwaardig, gevolgd door een reeks vakgerichte cursussen
 • Minimaal 5 jaar praktische werkervaring in de branche
 • Vaardig in het maken van technische tekeningen en projectontwerpen
 • Het maken van benodigde berekeningen
 • Speciale kennis van de markt en houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen die zich hierin voltrekken
 • Flexibele instelling. Geen 9-5 mentaliteit.
 • Regelmatig kunnen switchen tussen diverse taken
 • In staat zijn onder tijdsdruk te kunnen werken
 • Goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal en voldoende beheersing van de Engelse taal. Zowel in woord en schrift
 • Proactieve houding die er op gericht is om het rendement en technische invulling te optimaliseren

Taken

 • Het zelfstandig updaten van de nodige tekeningen en tekenlijsten. Deze eventueel verstrekken aan betrokken partijen
 • Organiseert uitbesteed werk. Houdt hierbij rekening met de planning
 • Controleren het aangeboden werk derden. Bijvoorbeeld een lasbedrijf, isolatiebedrijf
 • Diverse administratieve handelingen waaronder het invoeren van bestellingen, calculaties, kosten etc. in de diverse systemen zoals bijvoorbeeld Syntess.
 • Het assisteren vanuit kantoor van inbedrijfstellers en servicemonteurs bij regeltechnische vraagstukken.
 • Archiveren documenten en tekeningen
 • Melden van (werk-)situaties die nadelig gevolgen kunnen hebben voor milieu of arbeidsomstandigheden
 • Aansturen/motiveren/controleren monteurs
 • Projectmatige inkoop/inhuur materialen, materieel en diensten
 • Contacten onderhouden met opdrachtgevers, adviseurs, onderaannemers e.a. betrokken partijen over allerhande zaken
 • Bijwonen werk- en bouwvergaderingen
 • Opstellen V&G plan alsmede toezien op naleving hiervan
 • Technisch controleren montagewerkzaamheden en installatie op locatie
 • Wijzigingen tijdens projecten verwerken en verzorgen van meervoudige meer- en minderwerkopgaven van de onderhanden projecten
 • Opleveren van projecten
 • Nazorg reeds opgeleverde projecten
 • Evaluatie van opgeleverde projecten met directie en/of afdeling werkvoorbereiding

Verantwoordelijkheden

 • Orde en netheid op de werkplek handhaven
 • Een efficiënte tijdsbesteding en uitvoering van bovenstaande taken, berustend op zelfdiscipline en eigen verantwoordelijkheid
 • Toezien op de juistheid van werktekeningen
 • Gegevensverstrekking naar diverse in- en externe partijen
 • Materiaalvoorziening, monteursplanning, planning onderaannemersCorrecte uitvoering van projecten (planning en kwaliteit conform opdracht)
 • Toezien op technische en financiële voortgang van projecten alsmede rapportage hierover aan directeur
 • Is veiligheids- en gezondheidsfunctionaris voor de aan hem toegewezen projecten of wijst een deskundige verantwoordelijke hiervoor aan.
 • Toezien op en melding maken van schending van veiligheids-, huishoudelijke- en kwaliteitsvoorschriften en zo nodig ingrijpen
 • Klantvriendelijk werken
 • Volledig invullen en afwikkelen van de gebruikte formulieren
 • Geheimhouding en zorgvuldige omgang met bedrijfsgegevens cq uitspraken naar derden
 • Zorgdragen voor een correcte afvoer van afval
 • Correcte nazorg van projecten

Bevoegdheden

 • Nemen van ad hoc beslissingen m.b.t. veiligheid en/of beperken van volgschade(s) zoals b.v. het stilleggen van de werkzaamheden. Dit direct in onderling overleg met de bedrijfsleider en directie
 • Projectmatig bestellen van materialen, materieel en diensten
 • Aansturen/controleren monteurs
 • Werkzaamheden uit te voeren naar eigen vakmanschap met de daartoe beschikbare hulpmiddelen
 • Opvragen van offertes bij onderaannemers/leveranciers
 • Medewerkers aanspreken op orde en netheid en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Bestellen van courante goederen, waarvan prijsafspraken zijn vastgelegd. Dit geldt niet voor incourante goederen of voor investeringsaankopen
 • Klachten afhandelen tot een bedrag van € 75,00 zonder toestemming van de bedrijfsleider
 • Besturen vorkheftruck

Solliciteren

Ben jij de werkvoorbereider / projectleider die ervoor zorgt dat projecten op de juiste wijze worden uitgevoerd en verwerkt? Stuur dan je CV met motivatie naar: solliciteren@vanabeelen.eu.

Meer weten?

Dat kan! Bel 0161 230 052 of vul het onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.