Werkwijze

Binnen Van Abeelen hebben we een duidelijk beeld over hoe we projecten aanpakken. Hierdoor kunnen we efficiënt werken en voor u als klant de best passende en kostentechnisch meest interessante oplossing leveren op het gebied van koeltechniek en klimaatbeheersing.

Koeltechniek, het proces is simpel en effectief:

Als klant heeft u een koeltechnische vraag, onze adviseurs gaan met u in gesprek om te analyseren wat de vraagstelling precies is en vervolgens wordt er gekeken welke mogelijke oplossingen er zijn. Soms is dit erg voor de hand liggend, maar vaak ook afhankelijk van andere processen binnen uw bedrijf of de eigenschappen van de te koelen producten. Hoe eerder we bij dit proces betrokken zijn hoe beter we ons werk kunnen doen.

Koeltechniek op maat

Als we eenmaal weten wat de eisen zijn die aan de installatie worden gesteld, gaan we intern de meest optimale installatie technisch uitwerken en worden diverse opties bekeken. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de kwaliteit van uw producten, niemand wil immers een slecht resultaat. Vervolgens worden zaken als bedrijfszekerheid, energieverbruik, kosten en energieterugwinning bekeken.

Na de ontwerpfase worden de resultaten aan u gepresenteerd en daar waar gewenst worden er aanpassingen gemaakt.

Koeltechniek van ontwerp tot realisatie

Op het moment dat er een opdracht verstrekt wordt gaat de fase van werkvoorbereiding in. Alle zaken worden door onze werkvoorbereiders tot op detail onder de loep genomen en geoptimaliseerd. Hoofdcomponenten worden besteld en de benodigde 3D werktekeningen worden gemaakt. Tevens wordt er begonnen aan het ontwikkelen en schrijven van de PLC software.

In onze werkplaats wordt door de monteurs de koelinstallatie vanaf tekening samengebouwd. Vervolgens worden de software en PLC aan het systeem toegevoegd en als alles gereed is, kan het testen beginnen.

Van transport tot onderhoud en reparatie

Nadat alles onze goedkeuring kan dragen, gaat de installatie op transport naar de eindklant. Hier wordt de installatie, onder leiding van onze ervaren projectleider, samen met de overige componenten samengebouwd en nadien in bedrijf gesteld. Dit hele traject wordt door onze eigen, goed opgeleide en ervaren mensen uitgevoerd. Met deze manier van werken kunnen wij onze kwaliteit te allen tijde waarborgen!

Als de installatie is overgedragen aan de klant komt onze service afdeling in beeld. U leest hier meer over onder het menu-item Service.

Meer weten over koeloplossingen?

Dat kan! Bel 0161 230 052 of vul het onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.